Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE KORIŠTENJA WEB TRGOVINE I DEFINICIJE

 

1.1. Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje Dado web trgovine na web adresi https://www.trgovina-dado.com  Molimo korisnike da pažljivo pročitaju ove uvjete i odredbe prije korištenja. Vaša suglasnost s ovdje navedenim uvjetima i odredbama je dobar preduvjet za izvršavanje kvalitetne kupnje. Ove Opće odredbe i uvjete prihvaćate elektronskim putem prilikom potvrđivanja narudžbe u web trgovini.
1.2. Opći uvjeti web trgovine Dado sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini koji su na snazi na području Republike Hrvatske.
1.3. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

• Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.
• Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge Web trgovine na web stranicama.
• Trgovina Dado znači DAMIR KUKOVEC – TRGOVINA d.o.o., sa sjedištem u Josipa Broza Tita 31, Mursko Središće, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa OIB: 53335478910 MB:01549162 (dalje u tekstu: „Trgovina Dado d.o.o.“ ili „Prodavatelj“).

1.4. Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu damir.kukovec-trgovina@ck.t-com.hr ili na kontakt podatke navedene na web stranici ‘Kontakti’.
1.5. Usluge Trgovine Dado web shopa se sastoje od pružanja informacijskih usluga, provođenja financijskih transakcija, prodaje robe između korisnika web trgovine, tj. vas kao kupca i nas kao prodavatelja, te organiziranja dostave predmeta prodaje. Uslugu web trgovine moguće je koristiti isključivo na teritoriju država Europske unije.

2. IZMJENE OPĆIH UVJETA

 

2.1. Trgovina Dado zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
2.2. Za slučaj sporova, primijenit će se verzija koja je bila važeća u trenutku izvršenja kupnje i s kojom ste kao korisnik izrazili svoju suglasnost u trenutku predavanja narudžbe.
2.3. Ovim putem Vas obavještavamo da postoji mogućnost povremene promjene Općih odredbi i uvjeta korištenja web trgovine radi usklađivanja s promjenama zakona ili našim poslovnim potrebama. Tehnički nismo u mogućnosti svakog korisnika obavijestiti o eventualnim promjenama, stoga Vam preporučamo da pročitate ovaj tekst prilikom ponovnog korištenja web trgovine kako biste se upoznali s mogućim promjenama.

3. REGISTRACIJA KORISNIKA

3.1. Gosti mogu naručivati bez procesa registracije. Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.
3.2. Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Web trgovine
3.3. Registracijom korisnik potvrđuje:
– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete;
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
– da daje Trgovina Dado d.o.o. izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama.
3.4. Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Web trgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Web trgovine (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda.
3.5. Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “sadržaj košarice” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Trgovine Dado.
3.6. Ukoliko Dado nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima pravo odustati od narudžbe takvog proizvoda ili zatražiti zamjenski proizvod.

4. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

4.1. Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti naznačeni uz proizvode predstavljaju ponudu Trgovine Dado d.o.o. za sklapanje Ugovora.
4.2. Predmet Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine www.tragovina-dado.com Ove Opće odredbe i uvjeti čine sastavne dijelove ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem web trgovine.
4.3. Prilikom pregledavanja sadržaja Web Trgovine Dado možete slobodno birati željene artikle i dodavati ih u košaricu. Nakon što ste odabrali željene artikle i sigurni ste da ih želite kupiti, krećete u proces narudžbe prilikom kojeg unosite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, potvrđujete svoju suglasnost sa Općim odredbama i uvjetima korištenja web trgovine, te ovisno o odabranom načinu plaćanja, izvršavate plaćanje.
4.4. Radnje koje ste izvršili i potvrdili prilikom procesa predavanja narudžbe smatraju se sklapanjem ugovora o kupoprodaji i kao takve su obvezujuće. Ugovor stupa na snagu od trenutka kada korisnih prihvati ponudu Trgovine Dado d.o.o., u ovom slučaju kada potvrdi sve izvršene radnje.
4.5. Proces potvrde ponude odvijat će se na način da ćete nakon predavanja Vaše narudžbe, primiti na e-mail adresu koju ste upisali u procesu narudžbe automatski generiranu potvrdu o primitku narudžbe (u daljnjem tekstu ‘Potvrda’). Potvrda o primitku narudžbe ne smatra se potvrdom sklapanja ugovora o kupoprodaji od strane prodavatelja, već je isključivo dokument kojim se potvrđuje primitak narudžbe.

5. CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEB TRGOVINE

5.1. Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).
5.2. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine. Naručena roba isporučuje se po cijenama i uvjetima važećim na web trgovini na dan predavanja narudžbe, bez obzira na cijene i uvjete važeće na dan isporuke.
5.3. Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem web trgovine.
5.4. Cijena dostave kupljenih proizvoda iznad 350 kn uključena je u cijenu.
5.5. Račun ćete primiti u paketu zajedno s robom ili kao posebnu pošiljku, ovisno o mjestu otpreme robe. Ukoliko vam je potreban R1 račun molimo Vas da naglasite ovu opciju prilikom prolaska kroz proces narudžbe i unesete sve potrebne podatke. Izdavanje R1 računa dostupno je samo kao opcija pravnim osobama registriranima u Republici Hrvatskoj.
5.6. Sva plaćanja će biti izvršena u Hrvatskoj kuni. Cijene prikazane u drugim valutama su okvirne. Pri naplati pretvorbu će odraditi pružatelj kreditnig usluga.

6. RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

6.1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača korisnik ima pravo Ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
6.2. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, korisnik nas mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.
6.3. Pravilno popunjen primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, zajedno s originalnim računom možete dostaviti u paketu zajedno sa robom na adresu: DAMIR KUKOVEC – TRGOVINA d.o.o., Josipa Broza Tita 31, Mursko Središće ili na e-mail adresu: damir.kukovec-trgovina@ck.t-com.hr
6.4. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od korisnika primili, isključujući troškove isporuke i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
6.5. Trošak zamjene proizvoda snosi kupac u istom iznosu u kojem mu je roba dostavljena, osim u slučaju kada je za troškove povrata proizvoda moguće odabrati jeftiniju opciju, u tom slučaju kupac može snositi troškove zamjene proizvoda u iznosu manjem od iznosa u kojem mu je roba dostavljena.
6.6. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora, osim za troškove navedene pod stavkom 6.5. Prema članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, dužni ste primljenu robu vratiti na adresu DAMIR KUKOVEC – TRGOVINA d.o.o., Josipa Broza Tita 31, Mursko Središće. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.
6.7. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. Korisnik robu treba poslati ili je predati nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nam je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora.
6.8. U slučaju korisnikovog jednostranog raskida ugovora izravne troškove povrata robe mora snositi korisnik.
6.9. U slučaju korisnikovog jednostranog raskida ugovora korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koju vraća, koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
6.10. Za materijalne nedostatke odgovaramo sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.
6.11. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te korisnik nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, u tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Dado-a koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.
6.12. Jedini preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj ambalaži s originalnim etiketama.

7. PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA

7.1. Dužnost Trgovina Dado d.o.o. je dostaviti Vam prodanu stvar u vrijeme i na način kako je to navedeno u predočenim uvjetima poslovanja, nakon što izvršite narudžbu i platite kupoprodajnu cijenu. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske, Trgovina Dado d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke robe koju prodaje na web trgovini.
7.2. Trgovina dado d.o.o. mora osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe.
7.3. Ukoliko je web trgovina privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, zbog nadogradnje sustava, tehničkih poteškoća sa serverom, problema više sile ili drugih uzroka, Dado nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.
7.4. U slučaju kvara javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža, Tragovina Dado d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost izvršenja ili kašnjenje u izvršenju neke od obveza koje ima na temelju ovih Uvjeta ili nekog od ugovora u slučaju da je to rezultat neke radnje ili događaja koji su izvan razumne kontrole prodavatelja. U takvim situacijama, prodavatelj će pokušati ispuniti svoje obveze u najkraćem roku.
7.5. Prodavatelj nije obvezan na temelju primljene narudžbe sklopiti ugovor o kupoprodaji u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze iz ugovora. Ugovor o kupoprodaji od strane prodavatelja smatra se sklopljenim u trenutku otpreme robe o čemu ćete biti obaviješteni posebnom e-mail porukom.

8. PRAVA I OBVEZE KUPCA

8.1. Kupac je dužan platit cijenu određenu ugovorom. Također je dužan platiti troškove dostave ukoliko su isti uključeni u ukupnu vrijednost narudžbe, te preuzeti kupljene proizvode prilikom isporuke.
8.2. Ukoliko je kupac nezadovoljan kupljenim proizvodom, ima pravo na reklamaciju te se obratiti prodavatelju prema uputama.
8.3. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe od trenutka njezinog preuzimanja, koje nastane kao rezultat rukovanja robom.
8.4. Korisnik se obvezuje da neće koristiti web stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima ili koristiti web stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima i unositi ili distribuirati putem web stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.
8.5. Kupac pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ima u roku od 14 dana od primitka robe

9. PRITUŽBE I NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

9.1. Korisnik nas može kontaktirati te uputiti pritužbu na e-mail adresu: damir.kukovec-trgovina@ck.t-com.hr ,u slučaju da uoči pogrešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično objavljen u web trgovini ili na web stranicama Trgovine Dado d.o.o. Na svaki pristojni pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od njegovog primitka.
9.2. Na ove Opće uvjete i ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo
9.3. U slučaju nastanka spora obavještavamo Vas o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno, kao i vašem pravu da koristite mehanizme izvan sudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvan sudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.
9.4. U slučaju sudskog postupka nadležan je Trgovački sud u Varaždinu.


DAMIR KUKOVEC – TRGOVINA d.o.o., Istarsko naselje 3, Mursko Središće
Poštanski broj i mjesto: 40315 Mursko Središće
Telefon:040/543 190 | e-mail: damir.kukovec-trgovina@ck.t-com.hr
OIB: 53335478910 | MB:01549162
MBS: 070057884  | VAT No. HR53335478910
Trgovački sud Varaždin | Temeljni kapital: 20.000 Kn
IBAN: HR6723400091116011474  |  SWIFT:PBZ6HR2X